ทำเนียบซอฟท์แวร์

โปรแกรมวางแผนให้ธุรกิจดำเนินการต่อเนื่อง (BCP- Business Continuity Planning)

  • LDRPS 10 โปรแกรมวางแผนให้ธุรกิจสามารถดำเนินนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถกู้ข้อมูลทั้งหมดกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ซึ่งจำเป็นจะต้องวางแผนไว้ก่อน Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • BIA Professional (Business Impact Analysis) โปรแกรมสำหรับการสำรวจผลกระทบ หากมีการสูญหายของข้อมูลธุรกิจ Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Incident Manager โปรแกรมทดสอบการจำลองการโต้ตอบภายหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้เห็นการประสานงานและติดตามการโต้ตอบการทำงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Notifind โปรแกรมแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบรายชื่อ ผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ SMS เมื่อเกิดภัยพิบัติให้รับทราบข้อมูลได้ทันที Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


โปรแกรมการบริหารทรัพย์สินและการบริหารอาคาร
(Facilities Management and Asset Management )


โปรแกรมวิศวกรรมปฐพีและธรณี (
Georechnical Engineerin)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: